Deň otvorených dverí

Pozývame vás k nám na Deň otvorených dverí vo štvrtok 16. novembra 2023 medzi 11:00 a 15:00, počas ktorého vám radi naživo predstavíme našu Gamču a vy si budete môcť spraviť skúšobné testové otázky v reálnych podmienkach.

Viac informácií ku DOD 2023/24

Možnosti štúdia

Žiaci 5. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J01 – matematika – talentový odbor
  • 7902J – netalentový odbor

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J74 – bilingválne štúdium – talentový odbor – vyučovací jazyk slovenský a anglický

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J01 – matematika – talentový odbor
  • 7902J – netalentový odbor

Program

11:00 otvorenie budovy – vstup cez hlavný vchod z Grösslingovej
11:15 prezentácia – bilingválne štúdium – vedenie školy
12:00 prezentácia – 4-ročné štúdium– vedenie školy
13:15 prezentácia – 8-ročné štúdium – vedenie školy
priebežne príklady testových otázok, prehliadka školy, voľné prezentácie výučby v triedach + OH

Príklady testových otázok

5-ročné 7902J74 4-ročné 7902J01 a 7902J 8-ročné 7902J01 a 7902J
12:00 MAT
13:00 SJL SJL/VŠP MAT
14:00 ANJ MAT SJL/VŠP

Tešíme sa na vás šestnásteho! 😉

Neviete sa rozhodnúť?
Vox Gamča
Neviete sa rozhodnúť?
Vzorové testy