Voľné pozície

Momentálne nemáme voľné pracovné pozície na našej škole.

Ak by ste mali záujem o pracovnú pozíciu na Gamči keď sa akákoľvek uvoľní, pošlite nám svoj profesijný životopis a motivačný list na riaditelstvo@gamca.sk.

Zároveň vás poprosíme pripojiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov:
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov na Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.