Školská inšpekcia

Školský rok 2014/15

Tématická inšpekcia s predmetom konania: Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnázium

“V kontrolovanom gymnáziu bol zabezpečený priebeh prijímacieho konania v súlade s platnými predpismi.”