Školská inšpekcia

Školský rok 2016/17

Tématická inšpekcia s predmetom konania: Realizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu

“Pripravenosť školy na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, jej priebeh a organizácia boli v súlade s právnymi predpismi.”

Školský rok 2014/15

Tématická inšpekcia s predmetom konania: Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnázium

“V kontrolovanom gymnáziu bol zabezpečený priebeh prijímacieho konania v súlade s platnými predpismi.”