Europa wächst zusammen

V školskom roku 2010/11 bol Národnou agentúrou SAAIC, Program celoživotného vzdelávania, Comenius – školské partnerstvá schválený našej škole , Gymnáziu Grösslingová 18, v Bratislave multilaterálny projekt:

„Europa wächst zusammen, am Wandel der festlichen Bräuche”.

Partnerskými krajinami pre študentov nášho gymnázia sa stali na 2 roky Nemecko, Litva, Grécko a Maďarsko. Cieľom tohto projektu bolo oboznámenie študentov s významom tradícií a sviatkov v iných krajinách EÚ.

Študenti sa museli stotožniť s vlastnými tradíciami, aby ich mohli sprostredkovať iným kultúram, rozširovali si historické, jazykové a sociálne kompetencie, učili sa akceptovať a rešpektovať rozdiely v iných kultúrach a nachádzať v nich súvislosti.
Pracovným jazykom projektu bola nemčina.

Študenti a vyučujúci museli absolvovať predpísaný počet mobilít – výjazdov do partnerských projektových krajín, kde sa zúčastňovali na projektovej práci a všetkých spoločných pripravovaných aktivitách v organizátorských krajinách. Projekt bol finančne podporovaný a hradený z projektového fondu, ktorý škola získala na základe schválenia projektu Národnou agentúrou SAAIC, Program celoživotného vzdelávania.

Zúčastnené partnerské školy
1. Nemecko – Hessenwaldschule Kooperative Gesamtschule , Wolfsgartenallee 8, 64331 Weiterstadt
2. Grécko – 2o Gymnasio Xalkidas Eyvoias & Aylidas 1, 34100 Chalkis
3. Maďarsko – Fiáth János Általános Művelödési Központ, Iskola utca 40-42, 9086 Töltéstava, Gyôr
4. Litva – Juliaus Janonio gimnazija, Tilzes 137, Siauliai

Termíny mobilít:
29.11.2011 – 3.12.2011 Slovensko
14.02.2012 – 17.02.2012 Nemecko
1. 5.2012 – 5. 5.2012 Litva
25.10.2012 – 30.10.2012 Grécko
18. 3. 2013 – 22. 3. 2013 Maďarsko

Svojimi prezentáciami fašiangových zvykov, veľmi dobrou jazykovou úrovňou, výbornou reprezentáciou školy a všetkými úspešne zvládnutými projektovými úlohami dokázali naši študenti, že mladí ľudia sa v cudzojazyčnom svete nestratia a vedia zvládnuť aj úlohy, ktoré doteraz nerobili (ako napr. pečenie fašiangových šišiek, výrobu fašiangových masiek) a ktoré absolvovali počas pobytu v Nemecku, vo Weiterstadte.

V Litve, v meste Siauliai si naša slovenská projektová skupina získala veľký potlesk a uznanie divákov ľudovým tancom z Myjavy, krásnymi krojmi, slovenskými ľudovými pesničkami a hrou nášho študenta na fujare. Na tejto mobilite sa mladí ľudia prezentovali hudbou a ľudovým tancom, ktorý bol pre niektorých úplne niečím novým, pretože sa doteraz tomuto žánru nevenovali. Tu sa potvrdilo staré porekadlo, keď sa chce, tak….. .

V októbri nás vítalo slnkom zaliate mesto Chalkida v Grécku s jeho krásnymi historickými pamiatkami a samozrejme naši „starí“ projektoví partneri. Výsledkom dôkladnej prípravy na stretnutie boli prezentácie o slovenskej histórii, sviatkoch a hrdinoch, ktorého vždy jeden zo študentov aj predstavoval. Naši zahraniční partneri sa tak mohli osobne zoznámiť s príchodom Cyrila a Metoda na naše územie, s kráľom Svätoplukom, Ľ. Štúrom, M. R. Štefánikom a Alexandrom Dubčekom. Po nesmelom začiatku z každého opadla tréma a všetko prebehlo v absolútnom poriadku. Naše úsilie o dramatizáciu osobností sa oplatilo a projektoví partneri chválili nielen nápad, ale aj jeho stvárnenie.

Tradičné grécke jedlo, tance, hudba a srdeční ľudia spríjemňovali nezabudnuteľný pobyt v tejto krásnej prímorskej krajine.

V marci bolo naplánované posledné projektové stretnutie, tento krát v Maďarsku, v meste Györ.

Do stretnutia ostávalo ešte veľa času, no my sme sa už usilovne schádzali a nacvičovali kultúrny program – tanec, divadlo a prezentácie k zadanej téme „Veľkej noci“, ktorá sa nám páčila.

Príprave na toto podujatie sme opäť venovali veľa úsilia.

Na začiatok nášho spoločného stretnutia nám žiaci z Maďarska predstavili ich školský systém a veľkonočné zvyky. Tieto sme si o malú chvíľu vyskúšali v škole v Töltestave, kde sme všetci spoločne maľovali a ozdobovali veľkonočné vajíčka rôznymi zaujímavými technikami. Veľa z týchto zvykov bolo veľmi podobných slovenským a tak nám tieto ručné práce išli od ruky.

Pri prezentácii nášho programu nás opäť trošku potrápila tréma, no nakoniec nám všetko vyšlo a program bol veľmi pekný. Ostatné delegácie tiež veľmi zaujímavo predstavili ich zvyky. Páčil sa nám litovský zvyk gúľania veľkonočných vajíčok a grécka delegácia pre nás pripravila program, ktorý nás názorne previedol cez tieto sviatočné dni v Grécku. Po oficiálnom programe sme mali možnosť vidieť tradičnú maďarskú oblievačku na dedine.

Toto naše spoločné posledné „európske“ stretnutie sa naozaj riadilo heslom: „Koniec dobrý, všetko dobré!!“

Na záver sme sa všetci zúčastnení zhodli, že čas a námaha vynaložená na prípravu programov a projektových úloh sa naozaj oplatila. Každý si odnáša z týchto stretnutí veľa zážitkov, nových skúseností, krásnych chvíľ a hlavne spoločných priateľov z rôznych kútov Európy.

A ja ako pedagóg môžem len nakoniec zopakovať, že čas strávený s mojimi študentmi stál do poslednej sekundy za všetku tú námahu.

p.p. Hrabalová, koordinátorka projektu