Slovenský jazyk

V školskom roku 2021/2022 sa podarilo študentke Sáre Spustovej zo IV. C postúpiť do celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A.
V školskom roku 2021/2022 sa študenti kvinty A umiestnili na prvých troch miestach v súťaži Mladý novinár.
V školskom roku 2021/2022 žiak kvarty B Rastislav Mago dosiahol v súťaži Ypsilon – slovina je hra, plný počet bodov.

2023/24

 • Školské kolo

  • II. kategória

   • Próza
    • 1. miesto – Kristián Vojtek, príma B
    • 2. miesto – Juraj Vojtek, príma B
    • 3. miesto – Alica Bágeľová, príma A
   • Poézia
    • 1. miesto – Ján Zigo, príma B
    • 2. miesto – Sebastian Kompan, príma A

   III. kategória

   • Próza
    • 1. miesto – Alžbeta Kapolková, kvarta B
    • 2. miesto – Liana Chovancová, tercia A
   • Poézia
    • 1. miesto – Šimon Jonaštík, sekunda A
    • 2. miesto – Teodor Anton Florek, sekunda A

   IV. kategória

   • Próza
    • 1. miesto – Kristína Gregorcová, 1.A
    • 2. miesto – Anastasiia Khudoliei, 3.C
    • 3. miesto – Bianka Benkovská a Sarah Ambro 2.B
   • Poézia
    • 1. miesto – Liliana Hoellerer, 2.C
    • 2. miesto – Viktória Belanová, 2.C a Nataša Zemanovičová, kvinta B

2022/23

 • Saša Rybaničová z kvinty A nás zviditeľnila v Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína.