Zenit (programovanie) 2021 KK

Pondelok, 13. december 2021

Vo štvrtok 25. novembra 2021 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Ide o individuálnu súťaž s viacerými úlohami rôznych obtiažností, v ktorej majú študenti vymyslieť a naprogramovať dostatočne optimálne algoritmy na zadané úlohy. Aj keď všetci študenti riešia rovnaké úlohy, sú rozdelení do dvoch kategórii podľa veku – kategórie A a B. Študenti, ktorí úspešne vyriešili školské kolo (konalo sa približne o mesiac skôr), boli pozvaní na krajské kolo.

Úspešní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Viktor Balan (Oktáva) – 5. miesto
Martin Belluš (Septima) – 7.miesto
Samuel Stanek (IV. A) – 8. miesto
Ivan Kushpel (IV. A) – 12. miesto
Pavol Pivko (Oktáva) – 14. miesto
Adam Gramblička (Septima) – 15. miesto
Matej Repa (Septima) – 16. miesto
Matúš Duchyňa (Septima) – 18. miesto
Vladimír Drobný (III.A) – 19. miesto
Roland Vizner (III.A) – 23. miesto
Jozef Hoschek (Oktáva) – 24. miesto
Ela Vojtková (Oktáva) – 26. miesto

Ostatní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Filip Makara (IV. A), Jozef Kyčina (III. A), Antónia Amosová (Oktáva), Jakub Wolek (Oktáva), Martin Michal Dyttert (Oktáva), Michal Urban (Septima) a Viktor Kotuliak (Septima)

Úspešní riešitelia krajského kola v kategórii B:
David Pelech (III. C) – 4. miesto
Jakub Šiagi (Sexta) – 5. miesto
Alica Dományová (Sexta) – 6. miesto
Martin Šindelář (Sexta) – 7. miesto
Michal Imrišek (Kvinta A) – 7. miesto
Martin Vaško (Kvinta B) – 10. miesto

Ostatní riešitelia krajského kola v kategórii A:
Veronika Duchajová (I. A), Michal Bachratý (II. A),Martin Molnár (Sexta), Matúš Jonaštík (II. A) a Martin Kováč (II. A).

Ďakujeme pánom profesorom za prípravu a realizáciu súťaže u nás na škole.

Všetkým študentom gratulujeme a ďakujeme za početnú účasť na súťaži!