Video týždenník OH Rozhodnutie 2020 – 3.&4.

Streda, 11. novembra 2020

Pozrite si sumárne video z tretieho a štvrtého týždňa OH Rozhodnutie 2020: