Video týždenník OH Rozhodnutie 2020 – 1.&2.

Streda, 7. október 2020

Pozrite si sumárne video z prvého a druhého týždňa OH Rozhodnutie 2020: