Video týždenník OH Hypnóza 2021 – 3.

Pondelok, 11. októbra 2021

Pozrite si sumárne video z tretieho týždňa OH Hypnóza 2021:

A prípadne aj tie z minulých týždňov ak ste ich ešte nestihli pozrieť: