Video týždenník OH Hokus pokus 2022 – 0. & 1.

Utorok, 20. septembra 2022

Pozrite si sumárne video z nultého a prvého týždňa OH Hokus pokus 2020: