Video týždenník OH Hodnota 2019 – 6. & 7.

Streda, 6. novembra 2019

Pozrite si sumárne video zo šiesteho a siedmeho týždňa OH Hodnota 2019: