Video týždenník OH Hodnota 2019 – 4.

Pondelok, 21. október 2019

Pozrite si sumárne video zo štvrtého týždňa OH Hodnota 2019: