Vedecký kemp SAV – marec 2023

Streda, 29. marca 2023

Naši Gamčáci s eminentným záujmom o biológiu sa od 13. do 17. marca 2023 zúčastnili Vedeckého kempu Centra biovied Slovenskej akadémie vied.

Vedci pod vedením Mgr. Zuzany Ševčíkovej Tomáškovej, PhD. pripravili pre našich študentov aktivity približujúce vedeckú prácu: od zadania témy a teoretickej prípravy, cez vykonanie experimentov po analýzu a prezentáciu svojej práce. Študenti boli rozdelení do malých pracovných skupín, takže si vyskúšali aj prácu v tíme, ktorá je pre vedcov nevyhnutná.

Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému tímu Centra biovied SAV, že prijali našich študentov a umožnili im zažiť vedu na vlastnej koži.

Zároveň nás teší, že po pozitívnej skúsenosti sa budú vedci centra snažiť udržať tento formát. 

Za organizáciu aktivity p.p. Martinkovičová.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácií: SAV a internety-a-gamca.sk

Ďalšie informácie na stránke SAV.