Týždeň mozgu 2023

Štvrtok, 16. marca 2023

Dňa 13. marca 2023 navštívila trieda II. B spolu s p.p. Knotkovou a p.p Filovou Neuroimunologický ústav SAV.

Návšteva sa uskutočnila vďaka študentke tejto triedy, Izabele Márii Haškovej, ktorá tu vykonáva svoju odbornú činnosť.

Pán MUDr. Mgr. Tomáš Hromadka, PhD. a pani MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD. pripravili pre nás zaujímavú prednášku o mozgu, Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe a previedli nás pracoviskom, kde študenti mohli vidieť a vyskúšať si prácu vedca.

Strávili sme zaujímavé dopoludnie plné otázok a odpovedí – ďakujeme!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk