Uzavretie ulice pred školou

Sobota, 23. apríl 2016

Sobota, 23. apríl 2016

Milí študenti, uchádzači, rodičia a kolegovia

Od pondelka 25. apríla 2016 sa začne rekonštrukcia Grösslingovej ulice v úseku pred našou školou. Z tohto dôvodu bude úsek uzavretý pre dopravu a parkovanie na najbližší mesiac (do 31. mája), obchádzka bude vyznačená cez Bezručovú ulicu.

Počítajte preto prosím s prípadným zdržaním, aby ste nezmeškali začiatok vyučovania či prijímačiek!

Okrem výmeny asfaltového povrchu cesty, tak ako na ostatných častiach ulice v minulých mesiacoch, bude od Liga pasáže smerom k našej budove vybudovaný aj priechod, ktorý sme si dlho želali. Samotný priechod bude vyvýšený, čo spomalí automobilovú dopravu a spraví prechod cesty nielen pre nás, ale aj obyvateľov a turistov, bezpečnejší.

Konečné riešenie priestoru bude nakoniec síce strohejšie ako naša želaná vizuálizácia, ktorá riešila celý priestor okolia školy, napriek tomu sme však vďační Starému Mestu a pánovi starostovi Števčíkovi, za vybudovanie priechodu. Rovnako ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste nám pomohli s uskutočnením tohto priechodu!

Tak ako sme verili, že sa nám podarí zrealizovať priechod pred našou budovou, rovnako veríme, že sa nám čoskoro podarí získať aj sponzorský príspevok na plánovaný štýlový cyklostojan pred budovou.

Ďakujeme predom za vašu trpezlivosť počas rekonštrukcie!

Mgr. Viera Babišová
riaditeľka

< Naspäť na nástenku

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: Gamča na bicykli, MiÚ Staré Mesto/Cestprojekt, ii architekti