Ukončenie šk. roka 2019/20

Štvrtok, 25. júna 2020

V utorok dňa 30. júna 2020 bude škola otvorená na prevzatie si vysvedčenia a odnesenia si osobných vecí zo šatní. Čas príchodu do triedy je 8:00 ráno.

Kto si neprevezme vysvedčenie v utorok, triedny mu ho nechá na sekretariáte, kam si následne pre neho môžete prísť počas úradných hodín, ktoré budú v lete bývať v stredy v čase 9:00-12:00.