Týždeň od 10. mája 2021

Piatok, 7. mája 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

Od 10.5.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie všetci žiaci školy.
– triedy sa budú pravidelne vetrať a preto je potrebné, aby mali žiaci vhodné oblečenie
– dezinfekcia v škole je zabezpečená,

Maturanti majú od 10.5.2021 do 14.5.2021 riaditeľské voľno.

Od 3.mája 2021 do 14. mája 2021 sa v škole uskutoční prijímacie konanie:
10. máj – prijímacie konanie 4.ročné štúdium 2.termín (pozn. voľné triedy po maturantoch)
12. máj – prijímacie konanie talentovky 8.ročné štúdium a 4.ročné štúdium 2.termín
13. máj – prijímacie konanie talentovky 5.ročné štúdium 2.termín

Prijímacie konanie sa uskutoční v priestoroch oddelených od bežného vyučovania.

Štvrtok 13.5.2021 bude sa v rámci adaptačného obdobia konať projektové vyučovanie mimo budovy školy. Bližšie informácie zabezpečí pre každú triedu triedny učiteľ.

Ďakujem Vám za trpezlivosť a ústretovosť.
Želám veľa zdravia a pekný deň.

Viera Babišová
riaditeľka školy

< Naspäť na nástenku

Od 10.5.2021 je každý žiak (ktorí sa stravuje v školskej jedálni) automaticky prihlásený na obedy. Ak o obed v určitých dňoch nemá záujem, musí si obedy odhlásiť individuálne.