Študentská rada 2022/23 – voľby

Štvrtok, 20. októbra 2022

Vo voľbách v dňoch 12.-14. októbra 2022 boli do aktuálnej študenskej rady* zvolení prví jedenásti v poradí:

1. Julia Zauková, IV.C (195 hlasov)
2. Karin Jakubcová, III.A (177 hlasov)
3. Samuel Surmík, II.C (165 hlasov)
4. Marek Ridarčik, Oktáva (162 hlasov)
5. Denisa Vargová, Septima (147 hlasov)
6. Nina Gešová, II.C (116 hlasov)
7. Simon Omaník, Sexta A (88 hlasov)
8. Lukáš Šuster, Sexta B (77 hlasov)
9. Sebastian Hajdu, Septima (69 hlasov)
10. Zdenka Milánová, III.C (69 hlasov)
11. Hugo Viktor Sulík, II.A (42 hlasov)

Gréta Masárová, I.C (40 hlasov)
Miroslava Pokorná, III.A (29 hlasov)
Vivien Veronika Vaculíková, III.C (27 hlasov)

Ako predsedníčka bola následne zvolená Júlia Zauková a ako podpredseda Simon Omaník.

K volenej časti študentskej rady („vláda“) sa potom na niektoré zasadnutia pripoja ex-offo aj zástupcovia jednotlivých tried („parlament“).

Celej novej študentskej rade držíme palce!

< Naspäť na nástenku

* ktorá sa podľa zákona po novom už nevolá „žiacka školská rada“ ale „školský parlament“

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk