Stretnutie na tému – duševné zdravie

Pondelok, 5. decembra 2022

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky organizovala 30. novembra 2022 od 16.00 do 18.00 h v priestoroch Novej Cvernovky (1. poschodie) diskusné podujatie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej so študentmi stredných škôl.

Na diskusii bol prítomný aj psychológ Marek Madro. Podujatie moderovala Katarína Balážiová /Becca.

Študenti tretích a štvrtých ročníkov boli súčasťou tohto podujatia, na ktorom odznelo množstvo silných aj chápavých výrokov.

Nádych publika bol citeľný pri výroku: „Dovoliť si nevedieť, v období 15 – 19 je normálne.“

A povznášajúca myšlienka na záver, ktorá môže byť aj želaním: „Človek má každý deň nájsť kúsok radosti.“

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácií: internety-a-gamca.sk