Starší mladším 2019 – predstavenie

Piatok, 30. augusta 2019

Tohtoročný 3. ročník gamčáckej školskej konferencie Starší mladším s podtitulom „Chceme sa dozvedieť viac“ sa uskutoční od stredy do piatku budúceho týždňa (4. – 6. septembra 2019).

Cieľom tohto projektu je upriamiť pozornosť na talentovaných študentov – Gamčákov.

Nápad pripraviť konferenciu Starší mladším na pôde našej školy vznikol na základe diskusie so študentmi a pozitívnej spätnej väzby od nich. Konferencia ponúka žiakom možnosť vidieť jednotlivé predmety inými očami, v aplikovanej forme.

Dávame priestor vypočuť si úspešných Gamčákov, ktorí ocenili možnosť prezentovať a obohatiť túto konferenciu o ich cenné skúsenosti, múdrosti a zaujímavosti.

Niektoré prednášky budú odborné, dotknú sa využitia matematiky a informatiky v praxi, environmentálnej problematiky, predstaví sa biológia, chémia či dejepis v inom šate. Niektoré prednášky predstavia rôzne aktivity, ktoré prebiehajú celoročne na škole. Iné budú o cestovaní a vzdelávaní sa v zahraničí, o študijných pobytoch, o humánnej pomoci, o úspechoch a víťazstvách na rôznych olympiádach, ale aj o tom, ako sa dá skĺbiť vrcholový šport a život na Gamči. Tiež sa budú robiť zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy.

Zároveň sa naši študenti budú môcť stretnúť s osobnosťami z rôznych oblastí a diskutovať s nimi na vysokej akademickej úrovni. Pozvanie prijali mnohí hostia ako sú prodekanka fakulty podnikového manažmentu, prodekan právnickej fakulty, scenárista, organický chemik, ekológ, environmentalista, matematik, popularizátor fyziky, chémie, matematiky, lekár, športovec, IT špecialista, filozof, policajt z verejnej správy, ktorí isto majú čo ponúknuť.

Taktiež sa študenti môžu tešiť na famózny hudobný zážitok v podaní huslového virtuóza Adama Halásza, ktorý zahrá známe, energickým štýlom upravené skladby klasickej a filmovej hudby. Spolu nás navštívi 25 hostí akademického formátu, pričom mnohí sú bývalí študenti našej školy.

Študenti si na základe profilov našich hostí môžu prednášku vybrať a elektronicky sa na ňu prihlásiť.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk