Starší mladším 2019 – poďakovanie

Štvrtok, 3. októbra 2019

Prvý týždeň sa na našej škole niesol v znamení jedinečnej študentskej konferencie Starší mladším. Tento školský rok 2019/20 sa konal už jej 3. ročník. Tento unikátny projekt každoročne umožní našim novým študentom (prvákom aj prímanom) spoznať ostatných Gamčákov a predstaviť pestrý život na našej škole. A zároveň starší študenti majú jedinečnú príležitosť odprezentovať svoje zaujímavé projekty, v ktorých sa angažujú a mohli sa tiež podeliť o svoje úspechy. Rozprávali nám o svojich aktivitách na zahraničných cestách z miest ako je Oxford, Šanghaj či Massachusetts. Práve Gamča poskytuje aj týmto projektom ideálne spojenie štúdia a študentského života s mimoškolskými aktivitami.

Na odborné prednášky k nám počas tohto výnimočného projektu zavítali osobnosti, ktorých spája puto k našej škole. Popularizátori vedy, výskumu a inovácií, vysokoškolskí pedagógovia, či odborníci z oblasti medicíny, práva, ekonómie, ekológie, umenia, športu, masmédií zo Slovenska aj zo zahraničia nás prišli vzdelávať netradičným spôsobom. Ich prednášky a debaty nám pomohli zorientovať sa a priniesli určitú víziu do budúcnosti, preto my študenti ďakujeme za všetko, čo nám projekt Starší mladším odovzdal. Tento rok bol program najbohatší a priniesol nám pestrú škálu zážitkov a poznania. Za veľké pozitívum považujeme aj odovzdávanie skúseností našich bývalých Gamčákov. Je veľmi fajn, že sme mali možnosť výberu prednášok, ktoré boli naozaj pestré a každý z nás si prišiel na svoje. Bolo perfektné, že sme si mohli vypočuť práve to, čo nás najviac zaujíma. Tento projekt považujeme za skvelý nápad a oceňujeme aj jeho načasovanie.

.

Chcem sa poďakovať organizátorkám projektu p.p. Martinkovičovej a p.p. Rybárovej, pripravili ste skvelý program. Starší mladším je jedna z najlepších vecí, čo naša škola má a môžete byť na to ozaj hrdá. Program bol veľmi zaujímavý a organizácia z môjho pohľadu tiež bez chybičky. Super, aké to bolo pestré, rôznorodé a odborné. A to logo je tiež veľmi podarené! Veľmi si vážim, že to pre našu školu robíte. Keďže v tomto projekte vidíme zmysel viacerí 🙂 , radi by sme Vám v nasledujúcich ročníkoch ešte viac pomohli s organizáciou. – p.p. Doležalová

.

.

Každý prednášajúci oslovil a namotal našich študentov, a preto je projekt Starší mladším veľká vec. Už po dvoch ročníkoch je to pre Gamču prestížna záležitosť. Máte ocenenie mnohých detí aj kolegov. Veľmi radi budeme pomáhať naďalej s jej organizáciou. – p.p. Nitonová

.

.

Projekt Starší mladším je skvelá vec. Najviac sa mi páči, že dokážete utvoriť široké spektrum hostí a ide o akciu, ktorá nie je jednotvárne zameraná.
– p.p. Holiš

.

.

Tento projekt je veľmi zaujímavý pre študentov aj učitelov a som rád, že sa na našej škole konal. Určite si každý našiel niečo, čo ho zaujalo a mnohé prednášky mohli študentov aj motivovať v štúdiu daného oboru. Určite som za to, aby sa na našej škole uskutočnil aj další rok. Prednášky, na ktorých som bol ma veľmi zaujali a tiež som sa dozvedel niečo nové.
– p.p. Jajcaj

.

Chceli by sme sa srdečne poďakovať všetkým hosťom, ktorých nápady a príbehy nás počas troch dní pomohli formovať na vzdelaných a inšpirovaných mladých ľudí.

Ďakujeme p.p. Martinkovičovej a p.p. Rybárovej, ktoré prišli s myšlienkou realizovať na Gamči túto unikátnu študentskú konferenciu a s pomocou ostatných pedagógov a vedenia školy sa im ju podarilo pretaviť do skutočného, veľmi inšpiratívneho a obohacujúceho, projektu.

Ďakujeme pani riaditeľke Babišovej, že tento projekt podporila a pomáha budovať jej tradíciu.

Veľmi pekne ďakujeme našej študentke Natálii Štojkovej zo septimy, ktorej meno sa bude spájať s logom projektu „Starší mladším“, keďže je jeho autorkou.

Veľká vďaka patrí kolektívu triedy IV. D, ktorá ochotne pomohla s organizáciou a vždy bola po ruke.

Poďakovanie patrí aj skvelému fotografovi Filipovi Ferjancovi z III. C. Viac fotiek si môžete pozrieť v galérii.

Všetkým nasledovným hosťom patrí ešte raz naše veľké poďakovanie:
doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
doc. Ing.Peter Szolcsányi, PhD.
doc. Ing. Jana Blštáková , PhD.
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
doc. RNDr. Zbynek Kubáček, CsC.
doc.RNDr. Ševčovičová Andrea, PhD.
Ing. Milan Štetina a Barbora Dúbravová
Mgr. Jaroslav Varchola, PhD.
Mgr. Jana Luptáková, PhD.
Mgr. Juraj Barczi
Mgr. Lukáš Zorád
Mgr. Peter Rajčák
Miroslav Gašpárek
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marián Oltman, PhD.
Mgr. Nina Gažovičová
npor. Dana Borghouts a por. Lukáš Čurila
PaedDr. Martin Belás, PhD.
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Scandinavian Study
Tomáš Šmátrala
MVDr. Ľubomír Kratkoczký
Mgr. Matúš Miškovčík
Stanislav Kohútek
Adam Halász
Mgr. Adela Vinczeová a Mgr.Viktor Vincze
Juraj Medveczký
doc.RNDr. Martin Mojžiš, PhD.
Ing. Martin Klaučo PhD.
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
Ing. Michal Ďurkáč
Marián Kupčulák
Mgr. Maroš Noge,
Zuzana Halgašová
Mgr. Viktória Obetková
Marek Mansell
Mgr. Juraj Ferko
Miroslav Konôpka

A nakoniec teda treba už len dodať – Veľa šťastia tomuto projektu do jeho ďalších ročníkov!

< Naspäť na nástenku

Autorstvo textu: Spätné väzby účastníkov a prednášajúcich

Prameň ilustrácii: Filip Ferjanc (internety-a-gamca.sk)

Viac fotiek nájdete v v galérii.