Rada rodičov: poďakovanie za granty 2019

Utorok, 31. decembra 2019

(PDF verzia)

V mene Rady rodičov OZ Naše ZRPŠ* ďakujeme jednotlivým organizáciám za poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019 na zakúpenie učebných pomôcok pre hodnotnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie študentov Gamče (Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava).

Chyť vodu

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave/Naše ZRPŠ realizuje projekt Chyť vodu. Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Aktívna nemčina

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave/Naše ZRPŠ realizuje projekt Aktívna nemčina. Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Volkswagen.

Fit škola

Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave/Naše ZRPŠ realizuje projekt Fit škola. Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky cez program Podpora rozvoja športu 2019.

< Naspäť na nástenku

* Nakoľko sme v priebehu roka zmenili názov občianskeho združenia z Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave na Naše ZRPŠ, v projektoch uvádzame oba názvy občianskeho združenia. O granty bolo žiadané ešte pod starým názvom.

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk a jednotliví donori