Prierezovo – Štefánik 2018

Štvrtok, 21. jún 2018

Na našej škole sa v máji (7. – 25. mája 2018) vyučovalo novým, doteraz nie veľmi odskúšaným spôsobom a to prierezovým vyučovaním. Venovali sme sa na viacerých hodinách osobnosti M. R. Štefánika. Významnej osobnosti slovenských dejín, na ktorú môžeme byť právom všetci hrdí.

Nevedeli sme presne, čo nás čaká, ale po vysvetlení p.p. Rybárovej sme pochopili, že to môže byť celkom zaujímavé a že si na záver môžeme aj zasúťažiť a vyhrať jednodňový výlet pre celú triedu na Myjavu, Košariská a Bradlo.

Spočiatku sme sa obávali, aby sme nepočúvali stále to isté, ale naše obavy boli zbytočné. Na hodinách fyziky sme sa dozvedali o Štefánikovej vedeckej práci a zistili sme, že bol viac fyzik, ako čokoľvek iné.

Na dejepise sme zasa spoznali Štefánika ako politika, vojaka a verného zástancu Slovákov.

Na geografii sme mu všetci závideli, koľko exotických krajín navštívil a aké pekné ženy pri tom postretával.

Po nemecky sme si zasa porozprávali všetko o jeho mieste posledného odpočinku – o Bradle.

Angličtinári nám zasa pripravili zaujímavosti o Štefánikovi. Vedeli ste, že bol aj kúzelníkom, galantným zabávačom francúzskej smotánky a vynálezcom?

Na hodinách etiky sme si trošku pospomínali na jeho osudové ženy a zistili sme, že to bol aj typický muž, ktorý mal viacero románikov, ale ženiť sa mu až tak nechcelo.

Na slovenčine sme vypracovali jeho štruktúrovaný životopis, čim sme lepšie spoznali jeho život a naučili sme sa aj to, ako takýto životopis napísať.

Študenti 2. stupňa k tomu pridali aj svoje výtvarné prevedenie témy.

A to ešte stále nebolo všetko.

Ku koncu sme boli pozvaní na prednášku pána doc. Macha zo Slovenskej akadémie vied, ktorý nám porozprával veľa zaujímavostí už o nie živote Štefánika, skôr o tom, čo bolo po jeho smrti. Koľko starostí bolo s jeho pozostalosťou a ako sa rodina dohadovala so štátom o sume, za ktorú odkúpia všetko po Milanovi.

Na záver sme navštívili predstavenie Radošinského naivného divadla – Malý veľký muž, ktoré bolo pre nás veľkým zážitkom a krásne nám doplnilo hodiny. Zrazu sme všetkému rozumeli 🙂

Kvíz sme nakoniec tiež zvládli, aj keď niektoré otázky nás zaskočili a zistili sme, že ešte stále všetko nevieme.

Víťaz však môže byť len jeden. Na druhom stupni vyhrala Kvarta a na treťom stupni III.D. Už sa tešíme na september.

Ďakujeme a veríme, že to nebolo posledné takéto vyučovanie.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: Filip z I.C (internety-a-gamca.sk)