Prednáška na tému Za všetko môže veľký tresk

Piatok, 23. februára 2024

Ako vznikali prvky vo vesmíre? je názov prednášky pána Mgr. Martina Venharta, PhD., ktorý nás poctil svojou návštevou 22.2.2024. Prednášku si vypočuli a následne o téme diskutovali študenti 1.A, 1.B, 1.C, Kvinty A aj Kvinty B. Prednáška sa uskutočnila ako rozšírenie a spestrenie vyučovacích predmetov fyzika a chémia.