PF MMXVI

Štvrtok, 24. decembra 2015

Milí študenti, profesori, rodičia, absolventi a priatelia Gamče,

prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku MMXVI!

Mgr. Viera Babišová
riaditeľka