Olympiáda v informatike 2017/18 – CEOI

Štvrtok, 13. septembra 2018

Uprostred augusta sa vo Varšave uskutočnil 25. ročník stredoeurópskej olympiády v informatike (CEOI), ktorého sa zúčastnilo 13 krajín a 55 súťažiacich. A aj dvaja Gamčáci.

Ondrej Baranovič (minulý šk. rok Septima) skončil na vynikajúcom 14. mieste a získal striebornú medailu.

Jozef Fülöp (Sexta) skončil na peknom 39. mieste.

Obom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: CEOI 2018, internety-a-gamca.sk

Všeko o 25. CEOI nájdete na ich webe