OH Rozhodnutie 2020 otvorené

Streda, 16. septembra 2020

Otvorenie OH Gamča 2020 je úspešne za nami a my veríme, že sa vám páčilo a aj napriek obmedzeniam ste si ho užili.

Už vo štvrtok poobede ste mohli vidieť ako nám na školskom dvore pribudlo pódium a každý kto išiel okolo sa snažil zahliadnuť niečo, čo by mu napovedalo názov tohtoročnej olympiády.

V piatok o jedenástej, keď už boli všetci prichystaní na svojich miestach na dvore alebo pri oknách, sa to začalo.

Mali ste možnosť sledovať príbeh Cypriána, ktorý si nečakane uvedomil, že nevie, čo chce robiť ani kým sa chce stať. Zatiaľ čo jeho vedomie zložené zo štyroch častí – športovej, netradičnej, vedeckej a umeleckej – sa ho snaží presvedčiť, že by mohol byť výborný športovec, nadaný vedec či slávny umelec, on si nie je ničím istý. Nakoniec Cyprián zisťuje, že pred ním stojí veľké a ťažké ROZHODNUTIE…

Ďalej nasledovalo tradičné predstavenie tried, kedy sme mohli vidieť vaše rozhodnutia ohľadom vlajok a hymien, z ktorých niektoré boli naozaj zaujímavé či originálne.

Po účastníckej prísahe nasledovala organizátorská prísaha a po zapálení olympijského ohňa našimi triednymi profesorkami, pani riaditeľka oficiálne otvorila 33. ročník OH Gamča.

A teraz je rad na vás, aby ste predviedli čo dokážete. Čakajú nás tri mesiace počas, ktorých budeme o vašich športových, umeleckých, vedeckých a netradičných výkonoch rozhodovať my.

Informácie k prvým disciplínam by mali pribudnúť čoskoro, preto nezabúdajte sledovať našu stránku.

Tešíme sa na vás!
Vaši organizátori

< Naspäť na nástenku

Autorka textu: Natália Vajčiová

Prameň ilustrácii: OH Rozhodnutie 2020 (internety-a-gamca.sk)