OH Hypnóza 2021 otvorené

Utorok, 28. septembra 2021

V piatok 10. septembra sme sa mali všetci možnosť stretnúť, ako nám pandemické opatrenia dovolili – na vankúšoch, laviciach, stoličkách, vo futbalovom ihrisku či oknách, a pre niektorých i na pódiu. Krátko po jedenástej hodine sa totiž začalo otvorenie 34. ročníka gamčáckych olympijských tried.

ilustračná fotka 1

Po čakaní, dúfaní a hádaní možných názvov olympiády sme všetci mohli spoločne sledovať príbeh tohtoročnej olympiády a jej hlavných postáv. Stretli sme sa s Hugom, Peťou, Nelou a Zarou na ich neistej ceste a pri spoločnom stretnutí s niekým, kto im ponúkol pomoc. Skrz koníčky, ktoré ich už nebavia, či povinnosti, ktoré prevzali po niekom inom sa všetci spoločne dostali do hypnózy, čím odhalili aj názov tohtoročnej olympiády.

ilustračná fotka 2

Následne mali triedy možnosť predstaviť sa svojimi vlajkami a hymnami, z ktorých mnohé boli veľmi kreatívne, a v publiku zožali veľký úspech. Po následných prísahách ako študentov, tak aj organizátorov zo septimy a III. C boli OH Hypnóza 2021 zahájená – samozrejme nijako inak ako príhovorom pani riaditeľky a zapálením olympijského ohňa triednymi profesormi organizátorských tried.

ilustračná fotka 3

Po tom všetkom, nám už všetkým nezostávalo nič iné, ako pobrať sa domov, na obed, či začať skladať pódium – všetci však už s vedomím, že hypnóza sa ešte len začala, a to čo si z nej všetci odnesieme je len na nás 😉

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: OH Hypnóza 2021 (internety-a-gamca.sk)