Noc filmov a literatúry 2023

Utorok, 5. septembra 2023
Milé študentky, milí študenti,
v dňoch 8. 9. (piatok) až 9. 9. 2023 (sobota) sa na našej škole bude konať Noc filmov a literatúry pre druhý stupeň. Táto školská akcia sa skladá z troch častí.
Prvá časť pozostáva z imatrikulácie žiakov tried prímy A a prímy B. Druhá časť pozostáva z besied s pozvanými hosťami a hostkami zo sveta filmu a literatúry. V tretej časti sú žiakom premietané filmy, ktoré vybrali organizátori.
Veríme, že aj tento rok bude naša filmovo-literárna noc plná zážitkov.