Nekrológ – p.p. Yvona Čížková

Štvrtok, 2. februára 2023

Dňa 26. januára 2023 nás náhle opustila p.p. Čížková.

PhDr. Yvona Čížková vyštudovala kombináciu slovenský jazyk – ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Na Gamču nastúpila ešte počas dočasného sídla na Vazovovej začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia a do dôchodku odišla až v desiatych rokoch aktuálneho storočia. Učila slovenčinu a hlavne ruštinu, po zmene režimu to bola hlavne angličtina.

V skutočnosti toho robila oveľa viacej. Organizovala školy v prírode, dokumentovala dianie na škole, či dokonca zašívala deťom odtrhnuté gombíky. Výrazne ľudsky formovala nielen študentov, ktorí prešli jej rukami, ale aj svojich mladších kolegov, ktorým bola majákom v prvých rokoch ich učiteľského povolania.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 3. februára 2023 o 11:45 v bratislavskom krematóriu.

Za celú gamčácku rodinu ďakujeme p.p. Čížková za všetko, čo ste nám dali do života! Navždy zostanete v našich spomienkach. Спасибо! Thank You!

Česť Vašej pamiatke!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk