Maturitná slávnosť 2018

Pondelok, 25. jún 2018

Presne pred mesiacom, v piatok 25. mája 2018, sme úspešne ukončili tohtoročné maturity rozdaním vysvedčení a diplomov:

Oktáva 2018
IV.B 2018
IV.C 2018
IV.D 2018

Maturantkám a maturantom blahoželáme a prajeme všetko dobré v ďalšom štúdiu a živote!