Matematická olympiáda 2021/22 – SK (A)

Piatok, 29. apríla 2022

Ako sa píše aj na stránke Iuventy, celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády sa po dvojročnej prestávke konečne mohlo konať prezenčne. Tento rok sa tak stalo na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do Košíc 20. marca 2022 pricestovalo na trojdňové celoštátne kolo 42 najlepších riešiteľov z celého Slovenska, ktorí si overili svoje matematické schopnosti v kategórií A, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a septimy, oktávy osemročných gymnázií.

Okrem samotného súťaženia si súťažiaci zažili aj zaujímavý sprievodný program ako prehliadka Košíc, zvuková prehliadka orgánu v Dóme sv. Alžbety, návšteva Zoologickej záhrady a jazda na bobovej dráhe. Nakoniec slávnostné vyhodnotenie prebehlo v krásnej Historickej aule UPJŠ.

Naši žiaci obsadili skvelé umiestnenia. Riešitelia sa delia podľa získaných bodov do troch hlavných skupín – víťazi, ďaľší úspešní a ostnatní riešitelia.

Víťazi:
3. miesto – Viktor Balan (Oktáva) – 35 b
4. miesto – Viktor Imrišek (Septima) – 34 b
8. miesto – Roland Vízner (III. A) – 29 b
9. miesto – Alica Dományová (Sexta) – 28 b

Ďalší úspešný riešitelia:
18. miesto – Pavol Pivko (Oktáva) – 23 b

Ostatní riešitelia:
22. miesto – Filip Prutkay (Sexta) – 22 b
25. miesto – Lucia Chladná (Kvinta A) – 21 b
25. miesto – Simon Omaník (Kvinta A) – 21 b

Aj keď išlo o celoštátne kolo, väčšinu úspešných riešiteľov ešte čaká výberové sústredenie na Medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO) a na Stredoeurópsku matematickú olympiádu (MEMO).

Všetkým riešiteľom gratulujeme k výsledkom, držíme palce v najbližších súťažiach a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: Iuventa