GL: Interview s pani riaditeľkou (2015)

Streda, 24. júna 2015

Nižšie uverejňujeme rozhovor s pani riaditeľkou Babišovou z prvého tohtoročného čísla GrössLinku. Druhé číslo sa už tlačí a tak si ho nezabudnite v utorok (keď máme vysvedčenia) za € 0,50 zaobstarať! Zatiaľ prezradíme, že po prvom čísle v zelenej kombinácii, druhé číslo je fialové 🙂 .

Ku všetkému musí človek pristupovať s víziou

Kadiaľ viedli vaše kroky, kým ste sa dostali na Gamču?
„Maturovala som na gymnáziu v Myjave, ako študentka som sa dostala vďaka riešeniu matematickej a fyzikálnej olympiády na Matfyz, samozrejme bez prijímačiek (smiech). Za to vďačím mojej učiteľke, ktorá ma učila matiku aj fyziku. Pôvodne som chcela študovať vedecký smer, nakoniec som si vybrala učiteľstvo. Stretla som mnoho výnimočných profesorov, ako pán profesor Šalát alebo pán profesor Heiny, didaktik obrovského mena. V treťom ročníku začala moja prax na Gamči, v štvrtom ročníku som zastupovala pána profesora Vojtelu a v piatom som tu už učila a aj zostala (úsmev).“

Aká ste boli študentka? Ktoré predmety vás bavili, a ktoré nie?
„Bavila ma matika, rada som robila fyziku. Môžem povedať že ma nebavila ruština a nemčina.”

Prax ste si vybrali na Gamči. Čím Vás táto škola očarila?
„Škola mala pre mňa obrovské kúzlo – žiaci, ktorí sa chceli učiť, ktorých matika skutočne bavila. Išlo o také spojenie medzi mojím „matickým” svetom a mladými ľuďmi, ktorých som mohla naučiť niečo nové.“

Čím Vás študenti vedeli obmäkčiť? Čím si Vás vedeli získať?
„Oni si na každého niečo nájdu.” (smiech)

Dlhé roky ste pôsobili ako učiteľka, teraz ste riaditeľkou. Ako spomínate na svojich študentov?
„Určite si spomínam na svoje prvé triedy, bolo veľmi milé keď študenti, ktorých som učila v piatom ročníku, stáli všetci na balkóne počas mojich promócií.”

gl-vb

„Ku všetkému musí človek pristupovať s víziou“

Olympiáda je na našej škole 27 rokov, nepochybne za ten čas prešla mnohými zmenami. Ako vnímate tú tohtoročnú?
„Menej ako tie predchádzajúce. O mnohých veciach ma informovali tu, v riaditeľni, ale žiaľ som sa nemohla zapájať tak ako po minulé roky. Práca riaditeľky pohltila čas i energiu. Nevidela som finálové góly, ani umelecké disciplíny, na ktoré som sa vždy tešila. O to viac som sa tešila na Galaprogram.”

A čo študenti, ktorých matematika nie je záľubou, no napriek tomu túžia študovať práve na Gamči?
„V prvom rade sme gymnázium zamerané na matematiku, ale radi privítame aj študentov, ktorí sa budú chcieť venovať humanitnejšiemu smeru, práve pre nich otvárame všeobecne zamerané triedy. Verím, že každý študent sa rozhodne počas prijímacieho konania správne.”

Máte nejakú víziu, kde by ste chceli vidieť Gamču o niekoľko rokov?
„Ku všetkého musí človek pristupovať s víziou. Mojím plánom je posunúť školu, čo sa týka moderných učebných pomôcok. Pre inšpiráciu k víziám školy som v rámci projektu toto leto, navštívila fantastickú školu v Nórsku, vzdialenú 40 kilometrov od Osla. Má veľmi podobný počet žiakov ako je na Gamči, obrovský areál, ale aj 28-krát väčší rozpočet. Vybavenosť školy je na veľmi vysokej úrovni. Zúčastnila som sa i verejnej vyučovacej hodiny, keď pani profesorka vysvetľovala po anglicky a žiaci odpovedali po nórsky, spojovací most bola matematika, takže som rozumela aj ja. Bola by som šťastná, ak by sme sa dopracovali k podobnému modelu. Ale to je hudba budúcnosti.”

16. februára sa na našej škole uskutoční deň otvorených dverí. Vedeli by ste poradiť uchádzačovi o štúdium na našej škole, ako sa stať správnym gamčákom?
„Mal by byť ambiciózny, mal by mať záujem o štúdium a mal by byť vnútorne vyrovnaný pretože naše gymnázium nedáva iba vzdelanie a všeobecný rozhľad, ale pripravuje našich študentov aj na život – a ako patria k životu výhry, tak i prehry.”

Rozprávali sa Binka Hamarová a Adam Harton.

< Naspäť na nástenku

< Naspäť na nástenku

Všetko o časopise (a aj tých minulých) nájdete v časti GrössLink.