Fyzikálna olympiáda 2020/21 – KK (A)

Pondelok, 22. marca 2021

V utorok 9. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A s nasledovnými výsledkami Gamčákov:

Jozef Csipes (IV. A) súťaž vyhral, Pavol Pivko (Septima) bol druhý, Matúš Zelko (Oktáva) obsadil 3. miesto a Viktor Imrišek (Sexta) skončil piaty.

Všetkým gratulujeme k výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu!