Exkurzia CERN – september 2019

Utorok, 12. novembra 2019

V sobotu 7. septembra 2019 sme spolu s ostatnými vybranými študentami tried IV. C a IV. D, s p.p. Jurčovou, p.p. Knotkovou a p.p. Nitonovou, sprievodkyňou a dvomi šoférmi vyrazili z Bratislavy na nočnú jazdu cez Rakúsko, Nemecko do Švajčiarska.

Ako prvý bod programu nás čakalo vedecké múzeum Technorama vo Winterthure. Tam sme mali možnosť vidieť a vyskúšať si veľa rôznych fyzikálnych, chemických, či biologických pokusov, optických klamov a taktiež sa zdokonaliť v nemeckom jazyku pri počúvaní zaujímavých prednášok.

Následne sme pokračovali v ceste do pohraničného francúzskeho mestečka Ferney-Voltaire, kde sme boli ubytovaní. V tomto meste sme v hoteli strávili dva príjemné večery. Druhý deň sme sa autobusom odviezli do Ženevy. Tu sme obdivovali krásu Ženevského jazera, historické pamiatky mesta a príjemnú atmosféru. Na záver našej prechádzky ulicami Ženevy nás prekvapil vodotrysk uprostred obrovského jazera plného lodí.

Po prehliadke tohto veľkolepého mesta ležiaceho vo francúzskej časti Švajčiarska sme sa presunuli k hlavnému bodu nášho programu, ktorým bol CERN. Ešte pred samotnou prehliadkou sme sa občerstvili chutným obedom priamo v CERNe. Následne sme si spolu s odbornými pracovníkmi prezreli výskumné základne a urýchľovač častíc.

Trochu vedecky o CERN-e.

Je to Európska organizácia pre jadrový výskum (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) alebo Európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky.

Známa je najmä tým, že vlastní Európske laboratórium pre časticovú fyziku (angl. European Laboratory for Particle Physics, fr. Laboratoire européen pour la physique des particules), ktoré je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty.

Nachádza sa v švajčiarskom meste Meyrin na švajčiarsko-francúzskej hranici, v blízkosti mesta Ženeva. CERN vznikol 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Hlavnou funkciou CERN je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. CERN je známa aj ako miesto vzniku siete World Wide Web alebo objavu Higgsovho bozónu.

Slovensko je členským štátom od roku 1993.

Večer sme si v lokálnom obchodnom centre blízko nášho ubytovania nakúpili francúzske bagetky, švajčiarske syry a iné šmakocinky.

Posledný deň nášho zájazdu sme sa v ranných hodinách vydali do hlavného mesta Švajčiarska do Bernu. Tu sme navštívili historické múzeum Alberta Einsteina, ktoré nám priblížilo jeho život doplnený výstavou vynálezov z rôznych období.

Druhú polovicu dňa sme strávili prehliadkou hlavného mesta. Ten nás zaujal svojimi historickými budovami. Zastavili sme sa pri krásne ozdobenom orloji a na záver dňa sme sa išli pozrieť na slávne bernské medvede na brehu rieky Aare.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Autori textu: Aďa, Edo a Timo (IV. D)