Erazmus+ – november 2019

Utorok, 3. decembra 2019

Začiatkom novembra sa uskutočnili dve mobility našich vyučujúcich v rámci projektu Erazmus+:

Prvá mobilita KA1 prebehla v Ríme a druhá v Bruseli, kde bolo na programe „EU project design and project management“. Začíname teda písať naše vlastné projekty v rámci Erazmus+, aby nie len profesori, ale aj študenti mali v budúcnosti väčšie možnosti.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk