Deň Európy 2016

Piatok, 27. mája 2016

Piatok, 27. máj 2016

Milé študentky, milí študenti,

v utorok 17. mája 2016 sa na našej škole uskutočnil Deň Európy, ktorý nám mal predstaviť rôznorodosť národov „Starého kontinentu“. Nebol to však iba deň o nových poznatkoch, ale aj deň zábavy a príležitosti preukázať naše tvorivé schopnosti. Preto skôr, ako pristúpime k vyhodnoteniu výsledkov, dovoľte, aby sme poďakovali predovšetkým vám, študentkám a študentom. Príprava prezentácií „spotrebovala“ veľkú časť vašich síl, voľného času a financií.

Ako sa blížil „Deň D“, všetci sme mohli sledovať, ako sa naša škola mení na tvorivú dielňu, ktorá bola plná kartónov, farieb, drôtov, omamných vôní sprejov či záhadných šuškaní a zatvárajúcich sa dvier. Vedenie školy i celý pedagogický zbor túto premenu školy uvítali a podporili, za čo im patrí veľká vďaka. A tak sa opäť mohlo preukázať, že my, Gamčáci, sme tvoriví ľudia s úžasnými nápadmi, originálnym myslením a tak potrebnou vytrvalosťou.

Aké boli tie úžasné nápady?

/////////

Príma ukázala, že chcenie a vytrvalosť dokážu nielen oživiť Mozarta, ale aj zatancovať najlepší valčík, aký táto škola videla.