Chemická olympiáda 2022/23 – SK

Streda, 15. marca 2023

V dňoch 1. až 4. marca 2023 sa v Košiciach konalo celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A. Našu školu tam reprezentovali piati študenti, pričom všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Matej Škubla zo sexty A získal skvelé 4. miesto a stal sa tiež najlepším juniorom na Slovensku.

Matúš Bagin z III. A získal veľmi pekné 6. miesto.

Martin Pistovčák z kvarty A obsadil 10. miesto a zároveň získal ocenenie „Najmladší účastník“.

Gabriela Kerényiová zo IV. B skončila na 13. mieste a spolu s Matejom, Matúšom a Martinom postupuje na výberové sústredenie, z ktorého vzídu reprezentanti Slovenska na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa bude konať na jeseň vo švajčiarskom Zürichu.

Gamču v Košiciach reprezentoval aj Tomáš Miklošovič z Oktávy, ktorý skončil na 30. mieste. Aj to je ale pekný výsledok vzhľadom na náročnosť súťažných úloh a skutočnosť, že Tomáš sa do kategórie A zapojil napriek tomu, že nemal skúsenosti s riešením chemickej olympiády v predošlých rokoch.

Všetci úspešní riešitelia okrem diplomov získali aj trojmesačný bezplatný prístup do elektronickej databázy Reaxys, kde môžu získať cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri štúdiu a príprave na ďalšie súťaže.

Všetkým našim reprezentantom gratulujeme a držíme palce na výberovom sústredení!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk