Chemická olympiáda 2020/21 – KK

Piatok, 30. apríla 2021

Krajské kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kategórie D sa uskutočnilo distančnou formou vo štvrtok 22. apríla 2021 aj s početnou gamčáckou účasťou:

Gratulujeme Lucii Chladnej (1.miesto, Kvarta A) a Matejovi Škublovi (2. miesto, Kvarta A) za excelentný výsledok a obhajobu titulu.

Chválime aj študentov zo Sekundy A, menovite Martina Pistovčáka (10. miesto) a Tea Gertlera (12. miesto), ktorým sa na hodinách chémie venuje p.p. Jajcaj. Podarilo sa im dosiahnuť vynikajúci výsledok napriek tomu, že chémiu sa učia naozaj len krátko. Len tak ďalej! 🙂

Za krásny výsledok patrí veľká pochvala aj Richardovi Viskupovi (11. miesto, Tercia A), Jánovi Lakotovi (26. miesto, Tercia A) a Oskarovi Seemanovi (22. miesto, Tercia B), ktorí mali tento rok premiéru a počínali si veľmi dobre!

Ďakujeme za reprezentáciu Gamče!

Za prípravu ďakujeme p.p. Martinkovičovej.