Čarovanie s INEKO rebríčkom

Štvrtok, 29. marca 2018

INEKO svoje rebríčky škôl zvykne aktualizovať dva razy ročne (naposledy predvčerom ) a tak aj na Gamči úpenlivo sledujeme 😉 či stúpame alebo klesáme v ťažkom konkurenčnom boji, napr. voči našim kamarátom z GJH. Sledujeme pozorne, aby sme boli pripravení na otázky nielen súčasných či budúcich rodičov Gamčáčiek a Gamčákov – prečo toto a prečo tamto.

V tomto krátkom príspevku sa pozrieme na tri fakty o rebríčku a výsledkoch v ňom:
1) ako sa tvoria rebríčky,
2) výsledky matematických tried a
3) hypotetické výsledky pri nižších počtoch maturujúcich.

1) Ako sa tvoria rebríčky

INEKO pre Gamču a ostatné školy uvádza množstvo rôznych údajov od školského roku 2008/09 v kategóriách:
maturity,
pridaná hodnota,
nezamestnanosť absolventov,
prijímanie na VŠ v SR,
inšpekcia,
pedagogický zbor,
finančné zdroje
a ostatné ukazovatele.

Do hlavného hodnotenia samotného „INEKO rebríčka“, sa však berú v prípade gymnázií iba tri z nich:
maturity (váha 60%),
nezamestnanosť (25%)
a mimoriadne výsledky (15%);
a to za posledné štyri roky s klesajúcou váhou (4-3-2-1//10). Viac tu .

2) Výsledky matematických tried

Maturovať z matematiky je u nás možné aj vo všeobecných triedach, ktoré nemajú rovnakú hodinovú dotáciu počas štyroch rokov ako triedy matematické. Keby rebríčky neboli vytvorené za celú školu ale za jednotlivé programy/triedy, výsledky v externej časti maturitnej skúšky z matematiky by boli nasledovné:

Poznámka: V školskom roku 2016/17 sme nemali Oktávu. V grafe je naznačené aj obdobie rekonštrukcie našej budovy na Grösslingovej 18, počas ktorého sme boli presťahovaní na Račiansku. Graf bol v decembri 2018 doplnený o dáta z Maturít 2018.

3) Nižšie počty maturujúcich

Ak by sme mali menšie triedy alebo menej študentiek a študentov by sme pripúšťali k maturite z jednotlivých predmetov, náš percentil by rástol, keďže (existuje oprávnený predpoklad pre účely tejto ukážky že) náš súčasný koniec Gaussovej krivky by sme si takto vymazali. Obdobný jav by nastal aj u iných výberových škôl.

Ak použijeme nižšie maturitné početnosti škôl v rebríčku, napríklad Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠpMNDaG) z prvého miesta INEKO rebríčka, tak naše výsledky by boli nasledovné :

Poznámka: Graf bol v decembri 2018 doplnený o dáta z Maturít 2018.
Poznámka: Graf bol v decembri 2018 doplnený o dáta z Maturít 2018.
Poznámka: Graf bol v decembri 2018 doplnený o dáta z Maturít 2018.

Veríme, že tieto tri postrehy vám pomôžu vnímať rebríček INEKO odteraz aj z iného uhla. Prípadnú koncovú známku či umiestnenie v rebríčku podľa bodov dva a tri necháme na váš výpočet, ak vás to zaujíma.

Pre nás však stále platí čo hovoríme – maturitné výsledky nie sú alfou a omegou Gamče, snažíme sa toho robiť oveľa viac.

Ďakujeme za vašu dôveru (ak už ste tu) alebo sa na vás tešíme na prijímačkách (ak ešte len prídete)!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Prečítajte si tiež náš základný komentár k INEKO rebríčku.