Matematická olympiáda (CAPS)

Štvrtok, 4. júla 2024

V dňoch 1. až 3. júla prebehla medzinárodná matematická súťaž CAPS (Česko-rakúsko-poľsko-slovenské stretnutie IMO družstiev), na ktorej Slovensko reprezentovali traja naši študenti s nasledovnými výsledkami (detaily v prílohe):

17. miesto (bronzové pásmo): Lucia Chladná (Septima A)
26. miesto: Rudolf Kusý (Sexta A)
28. miesto (čestné uznanie): Alica Dományová (Oktáva)

Súťaž vznikla s cieľom pripraviť reprezentačné tímy zo zúčastnených krajín na nadchádzajúci medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO). Tento rok súťaž prebehla na Institute of Science and Technology Austria. Podobne ako minulý rok, aj teraz sa ako hosť pridala Ukrajina. Novinkou bolo, že z každej krajiny boli pozvané aj dve najlepšie dievčatá, ktoré sa nedostali do IMO tímu. Celkovo sa tak súťaže zúčastnilo 40 súťažiacich.

Luciu a Rudolfa a Samuela čaká o necelé dva týždne reprezentácia Slovenska na IMO v Bath (Spojené Kráľovstvo). Držíme im palce.