Biologická olympiáda 2016/17 – krajské kolo

Štvrtok, 27. apríl 2017

Štvrtok, 27. apríl 2017

Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A a B sa uskutočnilo v dňoch 22. a 23. marca 2017 a Gamčáčky boli pri tom:

V kategórii B sa Tereza Petrufová zo sexty umiestnila na vynikajúcom 2. mieste a postúpila do celoštátneho kola v Košiciach. Rovnako v kategórii B, iba o miesto za ňou, teda na vynikajúcom 3. mieste sa umiestnila Katarína Juráková z 2.D.

 

 

V kategórii A sa na výbornom 6. mieste umiestnila Emília Žittňanová z 3.C.

Všetkým dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

< Naspäť na nástenku

< Naspäť na nástenku

Viac o Biologickej olympiáde na webe Iuventy .

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca-sk