2. septembra 2021

Utorok, 31. augusta 2021

Vážení rodičia, milí študenti,

začiatok školského roka sa nezadržateľne približuje, preto posielame niekoľko dôležitých informácií.

2. septembra 2021 začíname o 8.00 hod.

8.00 – 8.30 – Otvorenie školského roka

8.30 – 11.30 – Triednické hodiny

11.30 – Obed

3. septembra 2021 začíname o 8.00 hod.

8.00 – 11.30 – Triednické hodiny

Počas celého dňa – Predkolá športových disciplín OH Gamča

11.30 – Obed

Počas triednických hodín bude prebiehať odovzdávanie a preberanie učebníc.

Rozvrh od 6.9.2021

Prezúvanie od 6.9.2021

Pred nástupom je potrebné odovzdať/poslať prostredníctvom edupage vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti cez rodičovské konto.

Žiaci zaradení do tried: príma A, I.A, I.B, I.C si prevezmú ISIC karty v prvý deň nástupu do školy.

Potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia v triedach (t.j. nie na sekretariáte).

Ak potrebujete potvrdiť rôzne iné tlačivá (doprava, rodinné prídavky, atď), prineste si ich na triednické hodiny.

Keďže sa Bratislava nachádza v zelenej farbe podľa COVID AUTOMATU žiaci nastupujú do školy 2.9.2021 v zmysle školského covid semaforu bez obmedzení, testovanie žiakov nie je povinné.

Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci žiaci rúško (jednorazové alebo bavlnené), dezinfikovať si ruky a dodržiavať odstup.

Rodičia majú vstup do budovy zakázaný.

Pripomíname, že obed si žiak odhlásuje/prihlasuje samostatne cez Edupage