Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je súťaž v riešení náročnejších matematických úloh. Hodnotí sa celý postup riešenia. Študent si na začiatku zvolí jednu alebo viacero kategórií, v ktorých bude súťažiť. V každej kategórii je v zátvorke určené, ktorí najstarší študenti v nej môžu súťažiť a vždy platí, že v kategórii môžu súťažiť ľubovoľní mladší študenti. Každá kategória začína domácim kolom. Po vyhodnotení každého kola najúspešnejší súťažiaci postupujú do nasledujúceho kola.

Kategória A (maturitný a predmaturitný ročník): Po domácom kole je školské kolo, potom krajské kolo. Po koordinácii (zjednotení hodnotenia úloh) sa organizuje celoštátne kolo. Spomedzi úspešných riešiteľov celoštátneho kola sa vyberajú reprezentanti Slovenska do medzinárodných súťaží IMO, MEMO, EGMO.

Kategória B (viac ako dva celé školské roky do maturity): Po domácom kole je školské kolo, súťaž končí krajským kolom.

Kategória C (viac ako tri celé školské roky do maturity): Po domácom kole je školské kolo, potom krajské kolo. Najúspešnejší na Slovensku postupujú do medzinárodnej súťaže CPSJ.

Kategória Z9 (viac ako štyri celé školské roky do maturity): Po domácom kole je okresné kolo, potom krajské kolo.

Kategórie Z8, Z7 a Z6 (viac ako päť, resp. šesť, resp. sedem celých školských rokov do maturity): Po domácom kole sa súťaž končí okresným kolom.

Na ukážku zadaní a riešení úloh a na vysvetlenie skratiek pozrite oficiálnu stránku slovenskej MO