Rada rodičov

Fakturačné údaje

Názov: Naše ZRPŠ
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
IČO: 317 70 231
Štatutár: Ing. Anton Prno (predseda OZ)
IBAN (banka) SK64 8330 0000 0029 0172 1058

Kontakty

Rada rodičov: radarodicov@gamca.sk
Podnety na granty: projekty@gamca.sk

Stanovy

Registrované 28. júna 2019 na MV SR – PDF

Zasadnutia

3. jún 2019 – zápisnica
9. september 2019 – zápisnica a prehľad grantov
18. november 2019 – zápisnica a prehľad grantov
13. január 2020 – zápisnica a prehľad grantov
2. jún 2020 – zápisnica
10. septembra 2020 – zápisnica a prehľad grantov
27. október 2020 – zápisnica
15. apríl 2021 – zápisnica
21. jún 2021 – zápisnica
4. október 2021 – zápisnica
24. január 2022 – zápisnica
24. február 2022 – zápisnica
11. apríl 2022 – zápisnica
14. september 2022 – zápisnica
16. november 2022 – zápisnica
8. marec 2023 – zápisnica
24. máj 2023 – zápisnica
13. september 2023 – zápisnica
18. október 2023 – zápisnica
8. november 2023 – zápisnica
10. január 2024 – zápisnica
10. apríl 2024 – zápisnica