Základné údaje

basic information - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Oficiálny názov

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava


Zaužívaný názov

Gamča


Typ

Osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a štvorročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a so všeobecným štúdiom. Obe s vyučovacím jazykom slovenským a dennou formou štúdia.


EDU ID

100000041

Kód školy

017337101

základné údaje - zriaďovateľ


Kód a názov odboru

  • 7902J gymnázium
  • 7902J 01 gymnázium – matematika
  • 7902J 74 bilingválne gymnázium – anglický jazyk

IČO

17 337 101

DIČ

202 085 0205

základné údaje - zriaďovateľ


Zriaďovateľ

Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. je zriaďovateľom školy Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý od roku 2017 vedie pán župan Mgr. Juraj Droba, MBA MA (SaS).

Odbor školstva, mládeže a športu BSK vedie jeho riaditeľka pani Mgr. Jana Zápalová.

Zriaďovateľa v rade školy zastupujú:

  • MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
  • Mgr. Petra Hitková, PhD.
  • JUDr. Lucia Plaváková
  • JUDr. Mgr. Jozef Uhler

Relevantné inštitúcie

základné údaje
základné údaje
základné údaje
basic information
basic information

Ostatné pridruženia

Ďalšie údaje o škole nájdete aj v časti Štatistiky.