Vedecká cukráreň – september 2018

Piatok, 21. september 2018

V utorok 18. septembra naši Gamčáci spolu s p.p. Mochnackou a p.p Miškovčíkom zavítali do Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. kde ich privítalo koláčové pohostenie a prednášajúci PhDr. Stanislav Sikora, CSc. z Historického ústavu SAV v rámci podujatia Vedecká cukráreň.

Rozprával o osudových osmičkách vo vzťahu k Slovensku a Slovákom a záver sa nevyhol diskusii, kde naši študenti kládli otázky, ktoré zaujali aj samotných organizátorov a rozhodli sa ich odmeniť, ako inak, ako sladkou, ale i knižnou odmenou 😉

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk