Sociálne štipendium „krok vpred“ (2019/2)

Piatok, 15. február 2019

Občianske združenie Gamča perpetua, okrem veľa rôznych aktivít, pomáha študentom aj v zložitých životných situáciách – o.i. vypláca sociálne štipendiá na mesačnej báze.

Chceme pomôcť aj pri prechode od nás na univerzitu študentom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii s poplatkami spojenými s prihláškami a podobne. U každého študenta zohľadňujeme výšku životného minima a jeho šance na prijatie na vysokú školu v odbore, ktorý si zvolil (celkový prospech, účasť v súťažiach a pod.).

Pomôžme spoločne spraviť krok do budúcnosti Gamčákom, ktorí na to majú predpoklady, ale teraz majú smútok v duši. Vyzbierané peniaze budú účelovo viazané s poznámkou: „krok vpred“.

Potrebná suma na študenta je €300 až €500 v závislosti od univerzity.

IBAN: SK96 0200 0000 0035 2493 8255
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1 alebo poznámka „krok vpred“

https://www.gamca.sk/zbierka/

Takéto pripomenutie budeme realizovať iba v prípade potreby.

Predom ďakujem za vašu pomoc!

Mgr. Viera Babišová
riaditeľka