Pozvánka na rodičko (8. 4.)

Piatok, 5. apríl 2019

Milí rodičia,

v pondelok 8. apríla 2019 sa o 17:30 uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre všetky triedy. Následne od 18:00 do 19:00 budete mať možnosť konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi v rámci konzultačných hodín.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,

Mgr. Viera Babišová
riaditeľka