Fyzikálna olympiáda 2018/19 – OK (G)

Pondelok, 17. jún 2019

Dňa 23. mája 2019 nás naši sekundáni úspešne reprezentovali na okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie G – Archimediáda.

Pracovali v tímoch a umiestnili sa na prvých troch miestach:

1. miesto – Michal Semko, Viktória Krettová, Elena Simčová

2. miesto – Martin Vaško, Samuel Ferenc, Michal Imrišek, Dominik Martin Rigász

3. miesto – Matej Škubla, Tomáš Kasza. Jakub Valent, Juraj Helbich

Gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk